13το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

"Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ"

Ομιλητής: Dr. ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Συγγραφείς: Θ Τσαγκατάκης, Ι Παχάκης, Ι Δέδε, Σ Τριανταφύλλης

Φορέας:ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Η  κύηση  συνοδεύεται  με  αυξημένη  συχνότητα  χολολιθιάσεως  σε  ποσοστό   3,5  - 10%  των  κυήσεων. Όμως  μόνο  σε ποσοστό  0,5 – 3%  των  κυήσεων  θα  εκδηλωθεί   συμπτωματική  χολολιθίαση. Ο  κυριότερος  παθογενετικός  μηχανισμός  της  χολολιθιάσεως  κατά  τη  διάρκεια   της  κυήσεως  είναι  η  αδυναμία  πλήρους  κενώσεως  της χοληδόχου  κύστεως  λόγω  της  αυξημένης  ενδοκοιλιακής  πιέσεως.

 

Το  πρώτο  και  το  τρίτο  τρίμηνο  της  κυήσεως  η  αντιμετώπιση  είναι  συντηρητική,  είτε  λόγω  της  οργανογενέσεως στο έμβρυο,  είτε  λόγω  του  μεγάλου  όγκου της  μήτρας. Το  ποσοστό  υποτροπής  μετά  τη  συντηρητική  αντιμετώπιση  είναι  υψηλό (92%  το  πρώτο  τρίμηνο  και  64%  το  δεύτερο τρίμηνο). Έτσι  η  λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή είναι  συστήνεται   κατά  τη  διάρκεια  του  δευτέρου  τριμήνου της κυήσεως . Το  ιδανικότερο  διάστημα  είναι  μεταξύ  18ης  και  20ης  εβδομάδος. Τα  τελευταία  πέντε  χρόνια  υποβλήθηκαν   σε  λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή  στο  Νοσηλευτικό  μας  Ίδρυμα     εννέα (9)   γυναίκες  μεταξύ  17ης  και  30ης  βδομάδας  της  κυήσεως. Περιεγχειρητικά  χρησιμοποιήθηκαν  διεγέρτες  των β2  ανδρενεργικών  υποδοχέων  όπως  είναι  η  ριτοδρίνη   για  τη  χαλάρωση  του  ενδομητρίου.

 

Η  μετεγχειρητική  πορεία     της  μητέρας  και  του  εμβρύου  ήταν  καλή  και  η εξέλιξη  της  κυήσεως  ήταν  ομαλή. Με  αφορμή  τα  δικά  μας  περιστατικά  καταγράφεται  η  εμπειρία  μας  και  γίνεται  ανασκόπηση  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας.